Volume: 25 Issue: 3

Table of Contents

Articles

The effects of different light intencities on the Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss Culture. PDF (Türkçe)
Edis Koru, Semra Cirik, Gamze Turan, İlknur Ak, Aslı Başaran
The production of battered and breaded products from three different frozen-thawed shrimp species caught from different regions and their quality changes during frozen storage. PDF (Türkçe)
Aslı Cadun, Berna Kılınç, Burcu Şen, Şükran Çaklı
The abundance and distribution of teleost fish larvae in İzmir Bay. PDF (Türkçe)
Burcu Taylan, Belgin Hoşsucu
The analysis of the factors affecting fish consumption in Tokat province by logit model. PDF (Türkçe)
Gülistan Erdal, Kemal Esengün
Rotifer fauna of Seli Stream (Elazığ-Turkey) and analysis with some biodiversity indexes. PDF (Türkçe)
Necla İpek, Serap Saler
Farklı tuzlama metotları ile tuzlanan istavrit balığı (Trachurus trachurus L., 1758)'nın ekstrakt kayıplarının belirlenmesi. PDF (Türkçe)
Mustafa Ünlüsayın, Bahar Gümüş, Ruhan Erdilal, Hayri Gülyavuz
Some biological peculiarities of thornback ray, Raja clavata (Linnaeus, 1758) in the northeast Mediterranean. PDF (Türkçe)
Hacer Yeldan, Dursun Avşar, Meltem Manaşırlı
Sole (Solea spp.) trammel nets and their problems used in Mersin Bay (northeastern Mediterranean). PDF (Türkçe)
Yusuf Kenan Bayhan
Sole catching with trammel nets in İskenderun Bay. PDF (Türkçe)
Caner Enver Özyurt, Volkan Barış Kiyağa, Erhan Akamca
Cladocera and copepoda fauna of Yesil Lake (Antalya, Turkey) and seasonal changes in population abundance. PDF (Türkçe)
F. Banu Yalım, Battal Çıplak
İzmir Körfezi (Ege Denizi)'nden beş Symphodus türünün boy-ağırlık ilişkileri. PDF (Türkçe)
Dilek (Uçkun) İlhan, Sencer Akalın, Zafer Tosunoğlu, Okan Özaydın
The influence of environmental factors on sex determination in fish. PDF (Türkçe)
Muhammet Altunok, Volkan Kızak, Osman Özden, Murat Türel