Yıl 2018, Cilt 35, Sayı 3, Sayfalar 353 - 360 2018-09-15

Viral balık hastalıkları ile mücadelede ulusal ve uluslararası mevzuatlar
National and international legislations of combating viral fish diseases

Murat Kaplan [1] , Mehmet Taner Karaoğlu [2]

63 114

Bu derlemenin amacı, Avrupa ve Dünya kültür balıkçılığında çok önemli bir yeri olan ülkemizde viral balık hastalıklarının mücadelesi ve bildirimi ile ilgili olarak güncel bilgiler ortaya koymaktır. Gelişmiş ve organize kültür balıkçılığı işletmelerine sahip olan ülkemiz, Avrupa’da üretim ve ihracatta önemli derecede söz sahibidir. Balık hastalıklarının büyük bölümünü oluşturan ve büyük ekonomik kayıplara neden olan viral balık hastalıklarının öneminin iyi bir şekilde anlaşılmasının yanısıra kontrol ve mücadele önlemlerinin bilinmesi ve doğru anlaşılması, sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Ulusal ve uluslararası mevzuatları içeren bu derlemenin sektörün tüm paydaşlarına ulaşması ve varolan farkındalığı daha da artırması amaçlanmaktadır.

The aim of this review is provide up-to-date information on the fighting against the viral fish diseases and their notification in our country which is very important in European and world aquaculture. Turkey has developed and organized fisheries facilities and significant role in production and export in Europe. As well as the well understanding of impotance of the viral fish diseases that make up the vast majority of fish diseases and cause large economic losses, the knowledge and understanding of control and combat measures provide important contributions to the development of the industry. This review, which includes national and international legislation, aims to reach all stakeholders of the sector and to increase current awareness.

 • Alpaz, A. (2005) Su Ürünleri Yetiştiriciliği. pp: 135-136. Alp Yayınları, Bornova-İzmir
 • Anonim (2001) Commission Decision 2001/183/EC of 22 February 2001 laying down the sampling plans and diagnostic methods fort he detection and confirmation of certain fish disease and repealing Decision 92/533/EEC.
 • Anonim (2002). Commission Decision 2002/878/EC of 6 November 2002 establishing the sampling plans and diagnostic methods for the detection and confirmation of the presence of the mollusc diseases Bonamiosis (Bonamia ostreae) and Marteiliosis (Marteilia refringens) (OJ L 305, 7.11.2002, p. 57).
 • Anonim (2003). Commission Decision 2003/466/EC of 13 June 2003 establishing criteria for zoning and official surveillance following suspicion or confirmation of the presence of infectious salmon anaemia (ISA) (OJ L 156, 25.6.2003, p. 61). Anonim (2006). Council Directive 2006/88/EC, animal health requirements for aquaculture animals (and products), the placing on the market and the prevention and control of certain diseases in aquatic animal. 24.11.2006. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:328:0014:0056:EN:PDF Erişim :13.11.2017 22:15
 • Anonim (2011). İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik 22.01.2011 tarihli Resmi Gazete. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20110122.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20110122.htm Erişim: 13.11.2017 23:50
 • Anonim (2012). Su Hayvanlarının Sağlık Koşulları İle Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği, 31.01.2012 tarihli Resmi Gazete. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120131-4.htm. Erişim: 13.11.2017 23:40
 • Anonim (2013). TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013, http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=13&KITAP_ID=52 Erişim: 06.11.2017 14:54
 • Anonim (2015). Commission Implementing Decision (EU) 2015/1554 of 11 September 2015 laying down rules for the application of Directive 2006/88/EC as regards requirements for surveillance and diagnostic methods
 • Anonim (2017). Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi, 2017/1, 13.02.2017. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/96438?AspxAutoDetectCookieSupport=1 Erişim: 05.11.2017 21:00
 • Anonim (2018a). T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Balıkçılık Ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü; http://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BSGM.pdf, Erişim: 22.02.2018 09:00
 • Anonim (2018b). Referans Laboratuvar Listesi. https://www.tarim.gov.tr/Konular/Veteriner-Hizmetleri/Serbest-Veterinerlik-Ve-Veteriner-Laboratuvarlari. Erişim: 22.02.2018 10:15
 • Anonim (2018c) Animal Diseases Notification System - ADNS. http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns/index_en.htm. Erişim: 22.02.2018 11:05 Anonim (2018d). Aquatic Animal Health Code. Chapter 1.1. Notification of Diseases, And Provision of Epidemiological Information, http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/aahc/2010/chapitre_notification.pdf . Erişim: 22.02.2018. 11:22
 • Anonim (2018e). Aquatic Animal Health Code. Chapter 1.2. Criteria For Listing Aquatic Animal Diseases. http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/aahc/2010/chapitre_criteria_diseases.pdf. Erişim: 22.02.2018. 11:24
 • Anonim (2018f). OIE-Listed diseases, infections and infestations in force in 2018 http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/oie-listed-diseases-2018/ Erişim: 22.02.2018. 12:22
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü Derlemeler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2634-6478
Yazar: Murat Kaplan (Sorumlu Yazar)
Kurum: İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü-Viroloji Bölümü (Balık Hastalıkları Ulusal Referans Laboratuvarı)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9968-0813
Yazar: Mehmet Taner Karaoğlu
Kurum: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi-Viroloji Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { egejfas406840, journal = {Su Ürünleri Dergisi}, issn = {1300-1590}, eissn = {2148-3140}, address = {Ege Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {35}, pages = {353 - 360}, doi = {10.12714/egejfas.2018.35.3.16}, title = {Viral balık hastalıkları ile mücadelede ulusal ve uluslararası mevzuatlar}, key = {cite}, author = {Kaplan, Murat and Karaoğlu, Mehmet Taner} }
APA Kaplan, M , Karaoğlu, M . (2018). Viral balık hastalıkları ile mücadelede ulusal ve uluslararası mevzuatlar. Su Ürünleri Dergisi, 35 (3), 353-360. DOI: 10.12714/egejfas.2018.35.3.16
MLA Kaplan, M , Karaoğlu, M . "Viral balık hastalıkları ile mücadelede ulusal ve uluslararası mevzuatlar". Su Ürünleri Dergisi 35 (2018): 353-360 <http://www.egejfas.org/issue/36409/406840>
Chicago Kaplan, M , Karaoğlu, M . "Viral balık hastalıkları ile mücadelede ulusal ve uluslararası mevzuatlar". Su Ürünleri Dergisi 35 (2018): 353-360
RIS TY - JOUR T1 - Viral balık hastalıkları ile mücadelede ulusal ve uluslararası mevzuatlar AU - Murat Kaplan , Mehmet Taner Karaoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.12714/egejfas.2018.35.3.16 DO - 10.12714/egejfas.2018.35.3.16 T2 - Su Ürünleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 353 EP - 360 VL - 35 IS - 3 SN - 1300-1590-2148-3140 M3 - doi: 10.12714/egejfas.2018.35.3.16 UR - http://dx.doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.3.16 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Su Ürünleri Dergisi Viral balık hastalıkları ile mücadelede ulusal ve uluslararası mevzuatlar %A Murat Kaplan , Mehmet Taner Karaoğlu %T Viral balık hastalıkları ile mücadelede ulusal ve uluslararası mevzuatlar %D 2018 %J Su Ürünleri Dergisi %P 1300-1590-2148-3140 %V 35 %N 3 %R doi: 10.12714/egejfas.2018.35.3.16 %U 10.12714/egejfas.2018.35.3.16
ISNAD Kaplan, Murat , Karaoğlu, Mehmet Taner . "Viral balık hastalıkları ile mücadelede ulusal ve uluslararası mevzuatlar". Su Ürünleri Dergisi 35 / 3 (Eylül 2018): 353-360. http://dx.doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.3.16