Yıl 2018, Cilt 35, Sayı 3, Sayfalar 305 - 310 2018-09-15

Avcılık ve kültür yoluyla elde edilen balıkların tüketim tercihleri: Elazığ İli örneği, Türkiye
Consumption preferences of wild fish and farmed fish: The case of Elazığ Province, Turkey

Muhsine Duman [1] , Mürşide Dartay [2]

127 153

Bu çalışma, Elazığ il merkezinde yaşayan hane halkının doğadan yakalanan balık ile kültür (çiftlik) balığının tüketim tercih ve davranışlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Elazığ ilinde hane-halkı temel kabul edilerek yapılan bu araştırmada, veriler anket yolu ile toplanmıştır. Hazırlanan “tüketici anket formu”, Elazığ ili içinde farklı gelir gruplarını temsil eden 415 aile ile yüz yüze görüşme yoluyla uygulanmıştır. Ankete katılanların %96’sının balık tükettiği ve bunların % 88’nindoğada yakalanan, %12’sinin ise kültür balığını tükettiği belirlenmiştir. Doğada yakalanan balığı tercih edenlerin %47’sinin lezzetli ve %35’nin ise daha sağlıklı olması ve güvenilirliği nedeniyle tercih ettikleri belirlenmiştir. Kültür balığını tercih edenlerin %44’ünün daha taze olduğu için tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca tüketiciler doğadan yakalanan balıklara ekstra para ödeme söz konusu olduğunda, %70’i daha fazla para ödemeye hazır olduklarını bildirmişlerdir.

This study was conducted to determine the preferences of consumers towards culture and wild fish production and their consumption in Elazığ. The results are based on data collected by surveys considering households as a basis. It was determined that 96% of the consumers consume fish; 88% prefer wild fish whilst 12% prefer culture fish. Of all, 47% of the consumers who prefer wild fish stated that they prefer wild fish because they are delicious (35%) and healthy and safety (35%) to consume. Those who prefer culture fish (44%) stated that they prefer culture fish as they are always fresh. Although the price is higher than that of culture fish the consumers (70%) are ready to pay extra money to buy wild fish.

 • Anonim (2017). Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Verileri, Elazığ.
 • Balcı, M., Birici, N., Şeker, T., Akgün,H., Demir, T. & Arısoy, G. (2016). Malatya İl Merkezinde Yaşayan Kişilerin Su Ürünleri Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi. Adıyaman University Journal of Science, 6(2),132-155.
 • Baysal, A. (2002). Beslenme kültürümüz. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı.
 • Besler, H.T. (2008). Balık tüketimi ve sağlık etkileşimi, http://danoneenstitusu. org.tr/newsfiles/32 balik ve sagliketkilesimi HTB. pdf ( erişim tarihi 14.11.2012).
 • Brown, A. (2007). Understanding Food: principles and preparation. United States, Wadsworth/Thomson.
 • Claret, A., Guerrero, L., Ginés, R., Grau, A., Hernández, M. D., Aguirre, E., Peleteiro, J. B., Fernández-Pato, C. & Rodríguez-Rodríguez, C. (2014). Consumer beliefs regarding farmed versus wild fish. Appetite, 79, 25–31. DOI:10.1016/j.appet.2014.03.031
 • Çadır, F. & Duman, M. (2013). Keban Baraj Gölü ova bölgesi halkının balık tüketim alışkanlıklarının araştırılması. Fırat Üniversitesi. Fen Bilimleri Dergisi, 25(1), 61-70.
 • Çolakoğlu, F.A., İşmen, A., Özen, Ö., Çakır, F., Yığın, Ç. & Ormancı, H.B. (2006). Çanakkale ilindeki su ürünleri tüketim davranışlarının değerlendirilmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3), 387-392.
 • Dagistan, E.,Demirtas, B., Akpınar, MG., Yılmaz, Y., Gul, M. & Koc, B. (2009). Determination of organic fish purchase tendency of consumes: a case study for Hatay province, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(9), 1784-1789.
 • Dağtekin, M. & Ak, O. (2007). Doğu Karadeniz Bölgesi’nde su ürünleri tüketimi, ihracat ve ithalat potansiyeli. Yunus Araştırma Bülteni, 7(3), 14-17.
 • Doğan, G., Keskin, S. Y., Hayat, E. A., Karataş, E. & Bircan, R. (2015). Sinop ilinde organik balık bilincinin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 25(2), 174-179. DOI: 10.29133/yyutbd.236397
 • Ercan, O. & Şahin, A. (2016). Kahramanmaraş kent merkezinde balık eti tüketim analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 19(1), 51-65. DOI: 10.18016/ksujns.57816
 • Erdal, G. & Esengün, K. (2008). Tokat ilinde balık tüketimini etkileyen faktörlerin logit model ile analizi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 25(3), 203-209.
 • Erkmen, T. & Yüksel, A. (2008). Tüketicilerin alışveriş davranış biçimleri ile demografik ve sosyo kültürel özelliklerinin incelenmesine yönelik bir araştırma. Ege Akademik Bakış, 8(2), 683-727.
 • FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture (2016). Contributing to food security and nutrition for all, Rome: Food and Agriculture Organization, pp. 200.
 • Gaviglio, A. & Demartini, E. (2009). Consumer attitudes towards farm-raised and wild caught fish: variables of product perception. New Medit, 8, 34–40.
 • Gökhan, E.E. (2010). Elazığ ili alabalık yetiştiriciliğinde üretim ve pazarlamanın sürdürülebilirliği. Veterner Hekimler Derneği Dergisi, 81(2), 3-8.
 • Karakaya, E. & Kırıcı, M., (2016). Bingöl ili kent merkezinde balıketi tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 6(1), 74-85.
 • Kaya, Y, Duyar, H.A. & Erdem M.E (2004). Balık yağ asitlerinin insan sağlığı için önemi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 21(3-4), 365-370
 • Kearney, J. (2010). Food consumption trends and drivers. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 365(1554), 2793-2807. DOI:10.1098/rstb.2010.0149
 • Musa, S.M., Aura, C.M. & Kundu, R. (2012). Wild‐Caught fish versus aquaculture fish products: A fish marketing concept for aquaculture quality improvement, a case study of Nyanza Region, Kenya. International Journal of Science and Research, 3(9), 1972-1978–7064.
 • Onurlubaş, E. (2013). The factors affecting fish consumption of the consumers in Kesan Township in Edirne. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19(6), 1346-1350.
 • Orhan, H. & Yüksel, O. (2010). Burdur ili su ürünleri tüketimi anket uygulaması. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-7.
 • Öztürk, E. (2011). Keban Baraj Gölü’nde Kafeste Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerin Ekonomik Analizi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 98s.
 • Sağlam, N., Çalta, M., Gürel, İ.A., Duman, E., Saler, S., Ural, M.Ş., Canpolat, Ö., Köprücü, K. (2014). Elazığ Kalkınma Kurultayı Su Ürünleri Sektör Raporu, Elazığ Valiliği, 77
 • Saygı, H., Bayhan, B. & Hekimoğlu, M.A. (2015). Türkiye’nin İzmir ve Ankara illerinde su ürünleri tüketimi. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(5), 248-254.
 • Şen, B., Canpolat, Ö., Sevim, A.F., Sönmez F. (2008). Elazığ ilinde balık eti tüketimi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(3), 433-437.
 • Terin, M., Hamamcı, G., Gül, T. & Terin, S. (2016). Van ili kentsel alanda hanelerin balık tüketim yapısı ve satın alma davranışlarının belirlenmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3), 241-249. DOI: 10.12714/egejfas.2016.33.3.08
 • Tomić, M., Lucević, Z., Tomljanović, T. & Matulić, D. (2017): Wild caught versus farmed fish consumer perception. Croatian Journal of Fisheries, 75(2), 41-50. DOI: 10.1515/cjf-2017-0007
 • Turan, H., Kaya, Y.& Sönmez, G. (2006). Balık etinin besin değeri ve insan sağlığındaki yeri. Ege Üniversitesi. Su Ürünleri Dergisi, 23(1/3), 505-508.
 • TÜİK, (2017). Su Ürünleri İstatistikleri http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1005
 • Varlık, C., Erkan, N. & Baygar, T .(2004) Su Ürünleri Besin Bileşimi. In: Varlık C (ed) Su Ürünleri İşleme Teknolojisi (pp 1-43). İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4465. İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9780-7078
Yazar: Muhsine Duman (Sorumlu Yazar)
Kurum: fırat üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8875-8702
Yazar: Mürşide Dartay
Kurum: fırat üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { egejfas404457, journal = {Su Ürünleri Dergisi}, issn = {1300-1590}, eissn = {2148-3140}, address = {Ege Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {35}, pages = {305 - 310}, doi = {10.12714/egejfas.2018.35.3.10}, title = {Avcılık ve kültür yoluyla elde edilen balıkların tüketim tercihleri: Elazığ İli örneği, Türkiye}, key = {cite}, author = {Dartay, Mürşide and Duman, Muhsine} }
APA Duman, M , Dartay, M . (2018). Avcılık ve kültür yoluyla elde edilen balıkların tüketim tercihleri: Elazığ İli örneği, Türkiye. Su Ürünleri Dergisi, 35 (3), 305-310. DOI: 10.12714/egejfas.2018.35.3.10
MLA Duman, M , Dartay, M . "Avcılık ve kültür yoluyla elde edilen balıkların tüketim tercihleri: Elazığ İli örneği, Türkiye". Su Ürünleri Dergisi 35 (2018): 305-310 <http://www.egejfas.org/issue/36409/404457>
Chicago Duman, M , Dartay, M . "Avcılık ve kültür yoluyla elde edilen balıkların tüketim tercihleri: Elazığ İli örneği, Türkiye". Su Ürünleri Dergisi 35 (2018): 305-310
RIS TY - JOUR T1 - Avcılık ve kültür yoluyla elde edilen balıkların tüketim tercihleri: Elazığ İli örneği, Türkiye AU - Muhsine Duman , Mürşide Dartay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.12714/egejfas.2018.35.3.10 DO - 10.12714/egejfas.2018.35.3.10 T2 - Su Ürünleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 305 EP - 310 VL - 35 IS - 3 SN - 1300-1590-2148-3140 M3 - doi: 10.12714/egejfas.2018.35.3.10 UR - http://dx.doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.3.10 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Su Ürünleri Dergisi Avcılık ve kültür yoluyla elde edilen balıkların tüketim tercihleri: Elazığ İli örneği, Türkiye %A Muhsine Duman , Mürşide Dartay %T Avcılık ve kültür yoluyla elde edilen balıkların tüketim tercihleri: Elazığ İli örneği, Türkiye %D 2018 %J Su Ürünleri Dergisi %P 1300-1590-2148-3140 %V 35 %N 3 %R doi: 10.12714/egejfas.2018.35.3.10 %U 10.12714/egejfas.2018.35.3.10
ISNAD Duman, Muhsine , Dartay, Mürşide . "Avcılık ve kültür yoluyla elde edilen balıkların tüketim tercihleri: Elazığ İli örneği, Türkiye". Su Ürünleri Dergisi 35 / 3 (Eylül 2018): 305-310. http://dx.doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.3.10