Yıl 2018, Cilt 35, Sayı 3, Sayfalar 251 - 260 2018-09-15

Av kompozisyondaki değişimin av araçlarının yapısal özelliklerine yansıması; Gökova Körfezi örneği
Reflection of changed catch composition on characteristics of fishing gear; Gökova Bay case study

Celalettin Aydın [1] , M. Hakan Kaykaç [2] , Zafer Tosunoğlu [3]

108 111

Çalışmada, değişen av kompozisyonun Gökova körfezinde kullanılan küçük ölçekli av araçlarının özelliklerine yansıması araştırılmıştır. Bu amaçla Akyaka, Akçapınar ve Akbük kooperatifleri üyelerince kullanılan ağların teknik özellikleri tanımlanmıştır. Balıkçılık takımlarının teknik çizimlerinde FAO standardizasyonu dikkate alınmıştır.  Av araçlarındaki değişim, aynı bölgede daha önce yapılan çalışmalar ile karşılaştırılarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Bölgede toplam 11 (5’i galsama 5’i fanyalı ve 1 adedi de kombine) adet farklı uzatma ağı kullanılmaktadır. Ayrıca ince, orta ve kalın olarak adlandırılan 3 farklı paragat takımı tanıtılmıştır. En büyük değişimin galsama ağlarında olduğu tespit edilmiştir. 2005 yılı öncesi, palamut, barbunya ve sardalye galsama ağı olmak üzere üç farklı ağ tanımlanırken, günümüzde barbunya, trança, yem, hava balığı ve palamut galsama ağı olarak beş farklı tipte ağ tanımlanmıştır. Fanyalı uzatma ağlarında ise karides ve bilidye ağı artık kullanılmamaktadır.  2005 yılı öncesi ve sonrasında kullanılan sade ve fanyalı ağların hedef türlerinde ve teknik yapılarında (donam faktörü, uzunluk, yükseklik) farklılıklar bulunmuştur. Farklılıkların muhtemel sebebi bölgeye lesepsiyen ve istilacı türlerin yerleşmesi ve bunların ekonomik olarak yararlanmaya başlanmasıdır. Av kompozisyonunun değiştiği bu tür alanlarda, benzer çalışmaların belirli dönemlerde tekrarlanarak balıkçılığın daha iyi yönetilmesine katkı sunacaktır.

In this study, it was investigated that changed catch composition reflected on characteristics of small scale fishing gear in Gökova Bay. For this purpose technical characteristic of fishing gears, used in cooperative members of Akyaka, Akçapınar and Akbük, were identified. FAO standardizations were taken into consideration when technical drawing of fishing gear. The changes in fishing gears have been presented to be compared with the previous studies in the same region. In total 11 different nets, 5 gillnet, 5 trammel net and combine (gill+trammel net), were identifies in the Gökova bay. In additon, 3 different longline called thin, middle and thick were presented. The most important changes were found in gillnets. While three type of gillnets, red mullet, Atlantic bonito and sardine were used before 2005, five different gillnets, red mullet, pink dentex, yem, air species, Atlantic bonito were identified. For trammel nets, shrimp and bilidye nettings are no longer used. There are some differences on technical structures (hanging ratio, length, height, etc.) of both gill and trammel nets used before and after 2005. Possible reason for these differences in inhabiting of lessepsian and invasive species and to begin to exploit them commercially. In such areas where catch composition changes, similar studies will be repeated at certain times to contribute to better management of fisheries.

 • Akyol, O., Ceyhan, T., İlkyaz, A. & Erdem, M. (2007a). Investigations on the set net fishery in Gökova Bay (Aegean Sea). Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 (1), 139-144.
 • Akyol, O., Kınacıgil, H.T. & Şevik, R. (2007b). Longline fishery and length-weight relationships for selected fish species in Gökova Bay (Aegean Sea, Turkey). International Journal of Natural and Engineering Sciences, 1,1-4.
 • Akyol, O., Ceyhan, T., İlkyaz, İ & Erdem, M. (2007c). Gökova körfezi (Ege Denizi) uzatma ağları balıkçılığı üzerine araştırmalar. Anadolu University journal of Science and Technology, 8 (1), 139-144.
 • Anonim (2008). 2/1 /1 Numaralı ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ (TEBLİĞ NO: 2008/48). Retrived from http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/08/20080821-5.htm (07/02/ 2018).
 • Anonim (2010) 2 /1 Numaralı ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (TEBLİĞ NO: 2010/25). Retrived from http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/07/20100710-17.htm (07/02/2018).
 • Atkinson, A., Siegel, V., Pakhomov, E. & Rothery, P. (2004). Long-term decline in krill stock and increase in salps within the Southern Ocean. Nature, 432, 100–103.
 • Attrill, M.J. & Power, M. (2002). Climatic influence on a marine fish assemblage. Nature, 417, 275–278.
 • Ayaz, A., Ünal, V., Acarli, D. & Altinagaç, U. (2010). Fishing gear losses in the Gökova Special Environmental Protection Area (SEPA), eastern Mediterranean, Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 26(3), 416-419. DOI: 10.1111/j.1439-0426.2009.01386.x
 • Balık, İ. & Çubuk, H. (2001). Sudak (Stizostedion lucioperca (L.)) ve kadife (Tinca tinca L.) balığı avcılığında galsama ağlarının av verimleri ve seçicilikleri üzerine donam faktörünün etkisi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,18(1-2), 149-154.
 • Bax, N., Williamson, A., Aguero, M., Gonzalez, E. & Geeves, W. 2003. Marine invasive alien species: a threat to global biodiversity. Marine Policy, 27, 313–323. DOI: 10.1016/S0308-597X(03)00041-1
 • Brander, K. (2010). Impacts of climate change on fisheries. Journal of Marine Systems, 79, 389–402. DOI: 10.1016/j.jmarsys.2008.12.015
 • Brander, K.M. (1995). The effect of temperature on growth ofAtlantic cod (Gadusmorhua L.). ICES Journal of Marine Science, 52, 1–10. DOI: 10.1016/1054-3139(95)80010-7
 • Ceyhan, T., & Akyol, O. (2005). Gökova Körfezi (Ege Denizi)’nde Kullanılan uzatma ağlarının teknik özellikleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 222 (3-4), 269–272.
 • Ceyhan T., Akyol, O. & Erdem. M. (2009a). Prawn fishery in Gökova Bay (Aegean Sea). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 26 (3): 219-224. DOI: 10.12714/egejfas.2009.26.3.5000156547
 • Ceyhan, T., Akyol, O. & Erdem, M. (2009b). Length-Weight relationships of fishes from Gökova Bay, Turkey (Aegean Sea). Turkish Journal of Zoology, 33: 69-72. DOI: 10.3906/zoo-0802-9
 • Chavez, F.P., Ryan, J., Lluch-Cota, S.E. & Ñiquen, C.M. (2003). From anchovies to sardines and back: multidecadal change in the Pacific Ocean. Science, 299, 217–221. DOI: 10.1126/science.1075880
 • Collaco, F., Cardinalle, M., Maynou, F., Giannoulaki M., Scarcella, G., Jenko, K., Bellido, J.M. & Fiorentino, F. (2013). Rebuilding Mediterranean fisheries: a new paradigm for ecological sustainability. F I S H and F I S H E R I E S, 14, 89–109. DOI: 10.1111/j.1467-2979.2011.00453.x
 • Çoker, T. & Akyol, O. (2014). An evaluation on the fish diversity of Gökova Bay (Aegean Sea). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 31(3), 161-166. DOI: 10.12714/egejfas.2014.31.03.08
 • Dereli, H., Tosunoğlu, Z., Göncüoğlu, H. & Ünal, V. (2015). Catch per unit effort (CPUE) and catch composition of small scale fisheries in Gökova Bay. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 32(3), 135-143. DOI: 10.12714/egejfas.2015.32.3.03
 • Edwards, M. & Richardson, A.J. (2004). Impact of climate change on marine pelagic phenology and trophic mismatch. Nature, 430, 881–884. DOI: 10.1038/nature02808
 • FAO (1978). FAO Catalogue of Fishing Gear Designs. Fishing News Books Ltd., Farnham, Surrey, England, 160 p.
 • FAO (1980). International Statiğstical Classification of Fishing Gear (ISSCFG). Retrived from ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/t0367t/t0367t01.pdf. (07/02/2018).
 • Gregg, W.W., Conkright, M.E., Ginoux, P., O'Reilly, J.E. & Casey, N.W. (2003). Ocean primary production and climate: global decadal changes. Geophysical Research Letters 30(15), 1809. DOI: 10.1029/2003GL016889
 • Holst, R., Wgleman D. & Madsen, N. (2002). The Effect of twine thickness on the size selectivity and fishing power of Baltic cod gillnets. Fisheries Research, 56(3): 303-312. DOI: 10.1016/S0165-7836(01)00328-9
 • Hovgård, H. & Lassen, H. (2000). Manual on estimation of selectivity for gillnet and longline gears in abundance surveys. FAO, Rome. FAO Fisheries Technical Paper, no. 397.
 • Jacobson, L.D., De Oliveira, J.A.A., Barange, M., Félix-Uraga, R., Hunter, J.R., Kim, J.Y., Ñiquen, M., Porteiro, C., Rothschild, B.J., Sanchez, R.P., Serra, R., Uriarte, A. & Wada, T. (2001). Surplus production, variability and climate change in the great sardine and anchovy fisheries. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 58, 1891–1903.
 • Katsanevakis S., Wallentinus, I Zenetos, A., Leppäkoski, E., Çinar, M.E., Öztürk, B., Grabowski, M., Golani, D. & Cardoso, A.C. (2014). Impacts of invasive alien marine species on ecosystem services and biodiversity: a pan-European review. Aquatic Invasions, 9(4), 391–423. DOI: 10.3391/ai.2014.9.4.01
 • Klyashtorin, L.B. (2001). Climate change and long-term fluctuations of commercial catches: the possibility of forecasting. FAO Fisheries Technical Paper. No. 410. Rome, 86p.
 • Lehodey, P. (2001). The pelagic ecosystem of the tropical Pacific Ocean: dynamic spatial modelling and biological consequences of ENSO. Progress in Oceanography, 49: 439–469. DOI: 10.1016/S0079-6611(01)00035-0
 • Lehodey, P., Chai, F. & Hampton, J. (2003). Modelling climate-related variability of tuna populations from a coupled ocean biogeochemical-populations dynamics model. Fisheries Oceanography, 12: 483–494. DOI: 10.1046/j.1365-2419.2003.00244.x
 • McFarlane, G.A., Smith, P.E., Baumgartener, T.R. & Hunter, J.R. (2002). Climate variability and Pacific sardine populations and fisheries. American Fisheries Society Symposium, 32, 195–214.
 • Millar, R.B. & Fryer, R.J. (1999). Estimating the size-selection curves of towed gears, traps, nets and hooks. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 9, 89–116.
 • Nedelec, C. (1975). FAO Catalogue of Small-Scale Fishing Gear. Fishing News (Books) Ltd., Surrey, England, 191 p.
 • Perry, A.L., Low, P.J., Ellis, J.R. & Reynolds, J.D. (2005). Climate change and distribution shifts in marine fishes. Science, 308, 1912–1915. DOI: 10.1126/science.1111322
 • Richardson, A.J. & Schoeman, D.S. (2004). Climate impact on plankton ecosystems in the Northeast Atlantic. Science, 305: 1609–1612. DOI: 10.1126/science.1100958
 • Özdemir, S. & Erdem, Y. (2006). Uzatma ağlarının ağ materyali ve yapısal özelliklerinin türlerin yakalanabilirli. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3-4): 429-433. DOI: 10.12714/egejfas.2006.23.3.5000156757
 • Stewart, P.A.M. (1987). The selectivity of slackly hung gillnets constructed from three different types of twine. ICES Journal of Marine Science, 43: 189–193. DOI: 10.1093/icesjms/43.3.189
 • Streftaris, N. & Zenatos, A. (2006). Alien Marine Species in the Mediterranean - the 100 ‘Worst Invasives’ and their impact. Mediterranean Marine Science, 7(1): 87-118. DOI: 10.12681/mms.180
 • Ünal, V. & Erdem, M., 2009a. Gökova İç Körfezde Geleneksel Balıkçılık. AB SMAP III Gökova Projesi, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesinde Yer Alan Gökova İç Körfezi ve Sedir Adası İçin Tüm İlgililerin İşbirliği ile Bütünleşik Yönetim Eylem Planının Hazırlanması ve Uygulanması, MED/2005/110-655, 66 p. (in Turkish).
 • Ünal, V. & Erdem, M. (2009b). Combating illegal fishing in Gökova Bay (Aegean Sea), Turkey. Çiçek, B.A. and Öniz, H. (eds). Proceedings of the 3rd International Symposium on Underwater Research, 19–21 March, 2009, Eastern Mediterranean University, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus, 125 p.
 • Ünal, V. & Franquesa, R. (2010). A comparative study on socio-economic indicators and viability in small-scale fisheries of six districts along the Turkish coast. Journal of Applied Ichthyology, 26: 26-34. DOI: 10.1111/j.1439-0426.2009.01346.x
 • Ünal, V., Yıldırım, D. & Tıraşın, M. (2016). The Implementation of a Pilot Case Study on the Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAF). EAF Baseline Report. FAO, EastMed Pilot Project, 65 s.
 • Yüksel, F. & Aydın, F. (2012). Galsama ağlarının seçiciliği ve seçiciliği etkileyen faktörler. e-Journal of New World Sciences Academy, NWSA-Ecological Life Sciences, 7 (2), 12-21.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8993-6013
Yazar: Celalettin Aydın (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-4807-707X
Yazar: M. Hakan Kaykaç
Kurum: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-1168-9611
Yazar: Zafer Tosunoğlu
Kurum: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { egejfas394003, journal = {Su Ürünleri Dergisi}, issn = {1300-1590}, eissn = {2148-3140}, address = {Ege Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {35}, pages = {251 - 260}, doi = {10.12714/egejfas.2018.35.3.04}, title = {Av kompozisyondaki değişimin av araçlarının yapısal özelliklerine yansıması; Gökova Körfezi örneği}, key = {cite}, author = {Tosunoğlu, Zafer and Kaykaç, M. Hakan and Aydın, Celalettin} }
APA Aydın, C , Kaykaç, M , Tosunoğlu, Z . (2018). Av kompozisyondaki değişimin av araçlarının yapısal özelliklerine yansıması; Gökova Körfezi örneği. Su Ürünleri Dergisi, 35 (3), 251-260. DOI: 10.12714/egejfas.2018.35.3.04
MLA Aydın, C , Kaykaç, M , Tosunoğlu, Z . "Av kompozisyondaki değişimin av araçlarının yapısal özelliklerine yansıması; Gökova Körfezi örneği". Su Ürünleri Dergisi 35 (2018): 251-260 <http://www.egejfas.org/issue/36409/394003>
Chicago Aydın, C , Kaykaç, M , Tosunoğlu, Z . "Av kompozisyondaki değişimin av araçlarının yapısal özelliklerine yansıması; Gökova Körfezi örneği". Su Ürünleri Dergisi 35 (2018): 251-260
RIS TY - JOUR T1 - Av kompozisyondaki değişimin av araçlarının yapısal özelliklerine yansıması; Gökova Körfezi örneği AU - Celalettin Aydın , M. Hakan Kaykaç , Zafer Tosunoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.12714/egejfas.2018.35.3.04 DO - 10.12714/egejfas.2018.35.3.04 T2 - Su Ürünleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 251 EP - 260 VL - 35 IS - 3 SN - 1300-1590-2148-3140 M3 - doi: 10.12714/egejfas.2018.35.3.04 UR - http://dx.doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.3.04 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Su Ürünleri Dergisi Av kompozisyondaki değişimin av araçlarının yapısal özelliklerine yansıması; Gökova Körfezi örneği %A Celalettin Aydın , M. Hakan Kaykaç , Zafer Tosunoğlu %T Av kompozisyondaki değişimin av araçlarının yapısal özelliklerine yansıması; Gökova Körfezi örneği %D 2018 %J Su Ürünleri Dergisi %P 1300-1590-2148-3140 %V 35 %N 3 %R doi: 10.12714/egejfas.2018.35.3.04 %U 10.12714/egejfas.2018.35.3.04
ISNAD Aydın, Celalettin , Kaykaç, M. Hakan , Tosunoğlu, Zafer . "Av kompozisyondaki değişimin av araçlarının yapısal özelliklerine yansıması; Gökova Körfezi örneği". Su Ürünleri Dergisi 35 / 3 (Eylül 2018): 251-260. http://dx.doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.3.04