Year 2017, Volume 34, Issue 3, Pages 261 - 267 2017-09-26

Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü (Malatya - Türkiye) zooplankton faunası
Zooplankton of Boztepe Recai Kutan Dam Lake (Malatya - Turkey)

Serap Saler [1] , Kenan Alpaslan [2] , Gökhan Karakaya [3] , Fatih Gündüz [4]

218 444

Boztepe Baraj Gölü’nden Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında aylık olarak alınan su örneklerinde zooplankton incelenmesi yapılmıştır. Çalışmada teşhisi yapılan 33 zooplankton türünden 17 tür Rotifera, 13 tür Cladocera ve 3 tür Copepoda grubundandır. Toplam zooplanktonun en fazla kaydedildiği dönem Mayıs ayı olmuştur (271785 birey/m3). En az birey sayısı ise Şubat ayında kaydedilmiştir (5090 birey/m3). En fazla takson sayısı 17 tür ile Ekim ayında en az tür sayısı ise 5 tür ile Şubat ayında tespit edilmiştir. Bulunan bütün zooplanktonik türler Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü için ilk kayıttır.

Baraj gölünde zooplankton türlerinin toplam birey sayılarına göre Rotifera (% 51,5) baskın grup olup, Cladocera (% 39,4) ve Copepoda (% 9,1) onları takip eden gruplar olmuştur. Keratella cochlearis baskın Rotifer türü olurken K. quadrata onu izlemiştir. Bosmina longirostris baskın Cladocera türüdür. Cyclops vicinus en çok gözlenen Copepoda türü olmuştur. Rotifera diğer gruplara göre fazla çeşitlilik göstermiş ve araştırma dönemi boyunca yüksek yoğunluklarda ortaya çıkmıştır. Ötrofi indikatörü olan Keratella cochlearis K. quadrata, Bosmina longirostris türlerinin sıklıkla çok sayıda kaydedilmiş olması gölün ötrof karakterde olabileceğini düşündürmektedir.

Water samples taken from Boztepe Dam Lake monthly between January - December 2014 period were observed in terms of zooplankton. During the study, a total of 33 zooplankton species, 17 species from Rotifera, 13 species from Cladocera and 3 species from Copepoda were identified. Maximum number of zooplankton has been recorded in May (271785 individuals/m3). The least the number of individuals were recorded in February (5090 individuals/m3). The maximum number of taxa were recorded in October with 17 species and the least were recorded in february with 5 species. All of the zooplanktonic species have been detected for the first time in Boztepe Recai Kutan Dam Lake.

Based on the total number of individuals of zooplankton, Rotifera was dominant group in the dam lake (51.5%) followed by Cladocera (39.4 %) and Copepoda (9.1 %). Dominant Rotifera species was Keratella cochlearis followed by K. quadrata. Bosmina longirostris was dominant Cladocera species. Cyclops vicinus was the most observed Copepoda species. Rotifera has showed higher diversity compared to other groups, reaching also high densities throughout the study period. Keratella cochlearis K. quadrata, Bosmina longirostris are indicators of eutrophic character and were recorded frequently in high numbers, suggest that the lake may be eutrophic.

  • Aladağ, A.T, Erdem, C & Karaytuğ, S. (2006). Cladocera and Copepoda (Crustacea) fauna of Çatalan Dam Lake (Adana, Turkey). Ege J Fish Aqua Sci. 23(3-4): 427-428.
  • Anonim, (1998). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edn, American Public Health Association/American Water Works Association/Water Environment Federation, Washington DC, USA.
  • Anonim, (2012). Yüzeysel su kalitesi yönetimi yönetmeliği, Resmi Gazete 30.11.2012, sayı 28483
  • Bekleyen, A. (2003). A Taxonomical study on the zooplankton of Göksu Dam Lake. (Diyarbakır). Turk Journal of Zoology. 27: 95-100.
  • Bekleyen, A., Gökot, B., Varol, M., (2014). Kralkızı Baraj Gölü’nün (Diyarbakır) zooplanktonu, 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu 31 Mayıs-2 Haziran 2014 Elazığ 322-323.
  • Bekleyen, A., Gökot, B. & Varol M., (2014). 2009. Dicle Baraj Gölü’nün (Diyarbakır) zooplanktonu Ulusal Su Günleri Sempozyumu, 29 Eylül - 1 Ekim.
  • Berzins, B. & Bertilson, J. (1989). On limnic micro-crustacean and trophic degree. Hydrobiologia 185: 95-100.
  • Bozkurt, A. & Sagat, Y. (2008). Vertical distribution of Birecik Dam Lake (Turkey) zooplankton. J FisheriesSciences.com. 2(3):332-342.
  • Bozkurt, A. & Akın, Ş. (2012). .Zooplankton Fauna of Yeşilırmak (between Tokat and Blacksea), Hasan Uğurlu and Suat Uğurlu Dam Lakes. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12: 777-786, doi: 10.3153/jfscom.mug.200721
  • Bulut. H. & Saler, S. (2014). Zooplankton of Beyhan Dam Lake (Elazığ- Turkey).Turkish Journal of Science & Technology, 9: 1, 23-28
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0001-5900-491X
Author: Serap Saler
Institution: FIRAT UNIV
Country: Turkey


Author: Kenan Alpaslan
Institution: Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Elazığ, Türkiye
Country: Turkey


Author: Gökhan Karakaya
Institution: Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Elazığ, Türkiye
Country: Turkey


Author: Fatih Gündüz
Institution: Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Elazığ, Türkiye
Country: Turkey


Bibtex @research article { egejfas287796, journal = {Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences}, issn = {1300-1590}, eissn = {2148-3140}, address = {Ege University}, year = {2017}, volume = {34}, pages = {261 - 267}, doi = {10.12714/egejfas.2017.34.3.03}, title = {Zooplankton of Boztepe Recai Kutan Dam Lake (Malatya - Turkey)}, key = {cite}, author = {Saler, Serap and Alpaslan, Kenan and Karakaya, Gökhan and Gündüz, Fatih} }
APA Saler, S , Alpaslan, K , Karakaya, G , Gündüz, F . (2017). Zooplankton of Boztepe Recai Kutan Dam Lake (Malatya - Turkey). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34 (3), 261-267. DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.3.03
MLA Saler, S , Alpaslan, K , Karakaya, G , Gündüz, F . "Zooplankton of Boztepe Recai Kutan Dam Lake (Malatya - Turkey)". Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 34 (2017): 261-267 <http://www.egejfas.org/issue/29802/287796>
Chicago Saler, S , Alpaslan, K , Karakaya, G , Gündüz, F . "Zooplankton of Boztepe Recai Kutan Dam Lake (Malatya - Turkey)". Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 34 (2017): 261-267
RIS TY - JOUR T1 - Zooplankton of Boztepe Recai Kutan Dam Lake (Malatya - Turkey) AU - Serap Saler , Kenan Alpaslan , Gökhan Karakaya , Fatih Gündüz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.12714/egejfas.2017.34.3.03 DO - 10.12714/egejfas.2017.34.3.03 T2 - Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 261 EP - 267 VL - 34 IS - 3 SN - 1300-1590-2148-3140 M3 - doi: 10.12714/egejfas.2017.34.3.03 UR - https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.3.03 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences Zooplankton of Boztepe Recai Kutan Dam Lake (Malatya - Turkey) %A Serap Saler , Kenan Alpaslan , Gökhan Karakaya , Fatih Gündüz %T Zooplankton of Boztepe Recai Kutan Dam Lake (Malatya - Turkey) %D 2017 %J Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences %P 1300-1590-2148-3140 %V 34 %N 3 %R doi: 10.12714/egejfas.2017.34.3.03 %U 10.12714/egejfas.2017.34.3.03
ISNAD Saler, Serap , Alpaslan, Kenan , Karakaya, Gökhan , Gündüz, Fatih . "Zooplankton of Boztepe Recai Kutan Dam Lake (Malatya - Turkey)". Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 34 / 3 (September 2017): 261-267. https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.3.03