Year 2017, Volume 34, Issue 2, Pages 203 - 209 2017-06-12

Kum-perlit karışım oranı ve tuz (NaCl) seviyesinin Sarcocornia perennis (Mil.) A. J. Scott’in büyüme ve gelişimi üzerine etkisi
The effect of sand and perlite mix ratio and level of salt (NaCl) on the growth and development of Sarcocornia perennis (Mil.) A. J. Scott

Nesrin Örçen [1]

297 658

Tuzluluk, dünyamızda verimli tarımı tehlikeye sokarak besin ürünlerinin üretimini önemli düzeyde kısıtlayan çevresel stres faktörlerinden birisidir. Dünya yüzeyinde bulunan alanların yaklaşık % 6’sı tuzluluk sorunu ile karşı karşıyadır. Ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon hektar alanda tuzluluk ve alkalilik sorunu bulunmaktadır. Halofit bitkiler tuzlu topraklarda veya tuzlu sulama suyu kullanıldığında bile büyüme ve gelişme potansiyeline sahiptirler. Tuzlu topraklarda ekonomik tarım için, tuzlu alanlarda yetişebilen bitkilerin ürün desenlerine alınmaları, üreticiye ve ülkemize ekonomik yönden büyük yarar sağlayacaktır. Deniz börülcesi halofit olarak bilinen ve yüksek tuz koşullarında yaşayabilen bitkilerdendir.

Bu çalışmanın amacı farklı kum-perlit karışım oranının ve tuz seviyesinin deniz börülcesinin büyüme ve gelişmesi üzerine etkisinin belirlenmesidir. Araştırma için 5 farklı kum-perlit karışım oranları (% 0, 25, 50, 75, 100)  ve 4 farklı tuz (NaCl) seviyesi (0-200-400-600 mM) kullanılmıştır. Yaş ağırlıkları, gövde (sürgün) boyu, gövde çapı, nod uzunluğu, yan sürgün sayısı, kök uzunluğu belirlenerek, elde edilen verilerin varyans analizleri (ANOVA) üç tekerrürlü tesadüf parselleri deneme desenine göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları Sarcocornia perennis’in 600 mM tuz seviyesine kadar dayanıklı olduğunu, fakat 200 mM tuz seviyesinde optimum büyüme gösterdiğini ortaya koymuştur. 200 mM NaCl ve %100 perlit içeren yetiştirme ortamında S. perennis bitkisine ait en yüksek yaş ağırlıkları, gövde (sürgün) boyu, gövde çapı, nod uzunluğu, yan sürgün sayısı, kök uzunluğu değerleri elde edilmiştir. Elde edilen verilere göre, deniz börülcesi tarımında deniz suyunun, sulama suyu olarak kullanılabileceği ortaya çıkmıştır.

Salinity is one of the environmental stress factors that significantly limits the production of food products by endangering world’ productive agriculture. Approximately 6% of the surface area of the world is faced with problems of soil salinity. Turkey has salinity and alkalinity problems in nearly 1.5 million hectares of its lands. The halophyte plants have the potential for growth and development even if the salty soil and salty irrigation water are used. For economic farming in saline soil, the production of plants grown in salty areas will provide high benefit to the producers and the economy of our country. Samphire is known as a halophyte plant that can survive in high salinity conditions.

The main objective of this study sand-perlite mixture ratio and the salt level is to determine the impact on the growth and development of Sarcocornia. On different rate sand-perlite (0%, 25, 50, 75, 100) and four different salts (NaCl) level (0-200-400-600 mM) taken to experiment in the culture room. Fresh weight, stem height, stem diameter, nods length, number of lateral branches and root length were determined as a growth parameter in the plant. The data were subjected to analysis of variance (ANOVA) using factorial randomized complete plots designed with three replications. The research results revealed that tolerated salinity up to 600 mM NaCl; but the optimum growth was at 200mM NaCl. At 200 mM NaCl and 100% perlite growth medium, S. perennis plants were recorded the highest fresh weight (g/plant), the highest stem height, highest stem diameter, the tallest node, the highest number of lateral branches, and the tallest root.  According to the data obtained, in the samphire cultivation has appeared that seawater can be used as irrigation water.

 • Acar, Z., Sabancı, C.O., Tan, M., Sancak, C., Kızılşimşek, M., Bilgili, U., Ayan, İ., Karagöz, A., Mut, H., Aşçı, Ö.Ö., Başaran, U., Kır, B., Temel, S., Yavuzer, G.B., Kırbaş, R., & Pelen, M.A., (2015). Yem bitkileri üretiminde değişimler ve yeni arayışlar. TMMOB Ziraat Mühendisliği Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-1, P, 508-547, 12-16 Ocak 2015 Ankara.
 • Algharib, A. M., Örçen, N., & Nazarian, G. R., (2016). Effect of salt stress on plant growth and physiological parameters of common glasswort (Salicornia europaea). International Journal of Biosciences, 8 (2):218-227.
 • Asraf, M., & Foolad, M.R., (2007). Roles of glycine betaine and proline in improving plant abiotic stress resistance. Environmental and Experimental Botany, 59: 206-216. doi: 10.1016/j.envexpbot.2005.12.006
 • Ayala, F., & O’Leary, J.W., (1995). Growth and physiology of Salicornia bigelovii torr. at suboptimal salinity. International Journal of Plant Sciences, 156: 197–205. doi: 10.1086/297241
 • Bilek, S.E., Özbey Ü., & Yurdagel Ü., (2014). Deniz börülcesinin (Salicornia herbacea) konserveye uygunlugunun belirlenmesi, GIDA 39 (6): 347-354 doi: 10.15237/gida.GD14042
 • Cheeseman, J., (1988). Mechanisms of salinity tolerance in plants. Plant Physiology, 87: 547–550. doi: 10.1104/pp.87.3.547
 • Davy, A. J., Bishop G. F., Mossman H., Redondo-Gómez S., Castillo J. M., Castellanos E. M., Luque T., & Figueroa M. E., (2006). Biological flora of the British Isles: Sarcocornia perennis (Miller) A.J. Scott. Journal of Ecology 94: 1035–1048. doi: 10.1111/j.1365-2745.2006.01156.x
 • Ekmekçi, E., Apan, M., & Kara, T., (2005). Tuzluluğun bitki gelişimine etkisi. OMU Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(3): 118-125.
 • Flowers, T., & Yeo, A., (1995). Breeding for salinity resistance in crop plants: where next. Australian Journal of Plant Physiology, 22: 875–884. doi: 10.1071/pp9950875 Gale, J., & Zeroni, M., (1984). Cultivation of plants in brackish water incontrolled environmental agriculture. In: Staples RC, Toenniessen GR (eds) Salinity tolerance on plants, pp, 363–380. Wiley, New York, p 443.
 • Hoagland, D.R., & Arnon, D.I., (1938). The water culture method for growing plants without soil. California Agricultural Experiment Station, 347: 36-39.
 • Kaplan M. E., (2009). Lapseki – Çardak (Çanakkale – Türkiye) Doğal Lagün Gölü çevresindeki Salicornia emerici duval-jouve ve Sarcocornıa frutıcosa (L.) A.J. SCOTT türlerinin autekolojik ve ekonomik özelliklerinin araştırılması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Khan, M.A., Ungar, I.A., & Showlter, A.M., (2000). The effect of salinity on growth, water status, and ion content of a leaf succulent perennial halophyte (Suaeda fruticosa L.) Forssk. Journal Of Arıd Envıronments, 45: 72–85. doi: 10.1006/jare.1999.0617
 • Leach, R., Wheeler, K., Flowers, T., & Yeo, A., (1990). Molecular markers for ion compartmentation in cells of higher plants. Journal Of Experımental Botany, 41: 1089–1094. doi: 10.1093/jxb/41.9.1079
 • Örcen, N., Nazarian, G.R., Barlas, T., & İrget, E., (2013). Variation in Stomatal Traits Based on Plant Growth Parameters in Corn (Zea mays L.). Annals of Biological Research, 4(11): 25-29.
 • Örçen, N., Çelen, A. E., Nazarian, G.R., & Karaman, H., (2015). Deniz börülcesi (Salicornia europaea)'nin köklendirilmesi üzerine NAA etkisinin belirlenmesi. XI. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı-1 Cilt II, P, 602-605, 7-10 Eylül 2015 Çanakkale.
 • Parida, A.K., & Das, A.B., (2005). Salt tolerance and salinity effects on plants: a review. Ecotxicological Environment Safety, 60: 324–349. doi: 10.1016/j.ecoenv.2004.06.010
 • Shimizu, K., (2000). Effect of salt treatments on the chemical composition of saltwort (Salicornia herbacea L.), Rhodesgrass and alfalfa. Japanese Journal of Tropical Agriculture, 44(1): 61-67.
 • Zadeh, H.M., & Naeni, M.B., (2007). Effect of salinity stress on the morphology and yield of two cultivars of canola (Brassica napus L.). Journal of Agronomy, 6: 409-414. doi: 10.3923/ja.2007.409.414
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Nesrin Örçen
Country: Turkey


Bibtex @research article { egejfas321079, journal = {Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences}, issn = {1300-1590}, eissn = {2148-3140}, address = {Ege University}, year = {2017}, volume = {34}, pages = {203 - 209}, doi = {10.12714/egejfas.2017.34.2.12}, title = {The effect of sand and perlite mix ratio and level of salt (NaCl) on the growth and development of Sarcocornia perennis (Mil.) A. J. Scott}, key = {cite}, author = {Örçen, Nesrin} }
APA Örçen, N . (2017). The effect of sand and perlite mix ratio and level of salt (NaCl) on the growth and development of Sarcocornia perennis (Mil.) A. J. Scott. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34 (2), 203-209. DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.2.12
MLA Örçen, N . "The effect of sand and perlite mix ratio and level of salt (NaCl) on the growth and development of Sarcocornia perennis (Mil.) A. J. Scott". Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 34 (2017): 203-209 <http://www.egejfas.org/issue/29801/321079>
Chicago Örçen, N . "The effect of sand and perlite mix ratio and level of salt (NaCl) on the growth and development of Sarcocornia perennis (Mil.) A. J. Scott". Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 34 (2017): 203-209
RIS TY - JOUR T1 - The effect of sand and perlite mix ratio and level of salt (NaCl) on the growth and development of Sarcocornia perennis (Mil.) A. J. Scott AU - Nesrin Örçen Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.12714/egejfas.2017.34.2.12 DO - 10.12714/egejfas.2017.34.2.12 T2 - Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 209 VL - 34 IS - 2 SN - 1300-1590-2148-3140 M3 - doi: 10.12714/egejfas.2017.34.2.12 UR - https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.2.12 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences The effect of sand and perlite mix ratio and level of salt (NaCl) on the growth and development of Sarcocornia perennis (Mil.) A. J. Scott %A Nesrin Örçen %T The effect of sand and perlite mix ratio and level of salt (NaCl) on the growth and development of Sarcocornia perennis (Mil.) A. J. Scott %D 2017 %J Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences %P 1300-1590-2148-3140 %V 34 %N 2 %R doi: 10.12714/egejfas.2017.34.2.12 %U 10.12714/egejfas.2017.34.2.12
ISNAD Örçen, Nesrin . "The effect of sand and perlite mix ratio and level of salt (NaCl) on the growth and development of Sarcocornia perennis (Mil.) A. J. Scott". Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 34 / 2 (June 2017): 203-209. https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.2.12