Year 2017, Volume 34, Issue 2, Pages 139 - 143 2017-06-12

Investigation of Mersin Bay trawl fishermen’s safety at sea awareness
Mersin Körfezi trol balıkçılarının denizde güvenlik farkındalıklarının incelenmesi

Yeliz Doğanyılmaz Özbilgin [1] , Volkan Tok [2]

325 619

Commercial fishing is known to be one of the world's most dangerous occupations when compared with other sectors. According to the data obtained by Food and Agriculture Organization (FAO) in 2016, 37.9 million people in the world have been working as fishermen. According to the same data, there are 4,6 million fishing vessels in the world. Estimated number of fatalities is more than 24.000 in this sector and about 24 million fishermen are wounded each year. Although safety at sea and fishermen awareness are not well studied in our country, it is observed that more attention is shown to this issue in the international area. Determination of  safety at sea adequacies of commercial trawlers in Mersin regarding relevant regulations, and stating the precautions that should be taken into account in order to supply the safety of workers in fishing vessels, the awareness of fishermen about safety and the essential training requirements are the main aims of this study.The data has been obtained by face to face interviews with 102 trawl fishermen in Mersin Erdemli, Centre of Mersin, and Mersin Karaduvar  fishing ports between September 2014 and January 2015. According to the survey result, 43% of the respondents considered that fishing is dangerous at the highest level (10 on a 10 pointscale) while 3% of respondents consider that fishing is dangerous at the minimum level (1 on a 10 pointscale). Of these 102 fishermen, 75% got involved in accidents on board while 25% did not experience in any accident. In order to minimize the accident rate at trawl fishing in this area, it is needed to organize the training on safety at sea and fishing operations and to fulfill the requirements of the regulations for captains and crews working on fishing vessels.

Ticari balıkçılığın, diğer sektörlerle karşılaştırıldığında dünyanın en tehlikeli mesleklerinden birisi olduğu bilinmektedir. Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2016 verilerine göre dünyada 37,9 milyon kişi balıkçı olarak çalışmaktadır. Aynı verilere göre dünyada 4,6 milyon balıkçı gemisi bulunmaktadır. Dünyada her yıl bu sektörde 24.000’in üzerinde balıkçının öldüğü ve yaklaşık 24 milyon balıkçının yaralandığı tahmin edilmektedir. Balıkçıların denizde güvenlik farkındalıkları hakkında ülkemizde sınırlı sayıda çalışma mevcut iken uluslararası alanda konuya daha fazla ilgi gösterilmektedir. Mersin bölgesinde bulunan ticari trol gemilerinin ilgili yönetmeliklere göre denizde güvenlik (emniyet) eksikliklerini saptamak, balıkçı gemilerinde yapılan işlerde çalışanların güvenliğinin sağlanması için alınması gereken önlemleri, balıkçıların emniyet farkındalığını ve gerekli eğitim ihtiyaçlarını belirlemek bu çalışmanın temel amaçlarıdır. Veriler Ekim 2014 ile Ocak 2015 arasında Mersin Erdemli, Mersin Merkez ve Mersin Karaduvar balıkçı barınaklarında 102 trol balıkçısı ile yüz yüze anketler yapılarak elde edilmiştir. Yapılan anketler sonucunda katılımcıların % 43'ü balıkçılığı en yüksek seviyede (10 üzerinden 10), % 3'ü ise minimum seviyede (10 üzerinden 1) tehlikeli bulmuştur. Bu 102 balıkçıdan %75’i gemide kaza yaşarken %25’i herhangi bir kazaya karışmadığını bildirmiştir.  Bölgede trol balıkçılığında kaza oranlarının minimuma indirilebilmesi açısından, balıkçı gemisinde çalışacak kaptanlar ve tayfalar için hem denizde güvenlik (emniyet) ve balıkçılık operasyonları ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi hem de ilgili yönetmeliklerin gereklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

 • Alıç, S. (2015). Türkiye’de çalışan her 3 kişiden 1'i kayıt dışı. SGK. Alıntılanma adresi: http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/264750/Turkiyede_calisan_her_3_kisiden_1_i_kayit_disi_.html (24.06.2015).
 • Andrew, N.L., Bene, C., Hall, S.J., Allison, E.H., Heck, S. & Ratner, B.D. (2007). Diagnosis and management of small-scale fisheries in developing countries. Fish and Fisheries, 8: 227 – 240.
 • Asyalı, E. (2003) Gemi Kazaları Nedenleri ve İnsan Faktörü. Ege Denizcilik ve Lojistik Kongresi ve Fuarı. 30 Mayıs-1 Haziran 2003.
 • Asyalı, E. & Kızkapan, T. (2012). Türkiye Kıyılarında 2004-2008 Yıllarında Uluslararası Sefer Yapan Gemilerin Karıştığı Deniz Kazalarının Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi Dergisi, 4(2).
 • Bull, N., Rise, T. & Moen, B.E. (2001). Occupational injuries to fisheries workers in Norway reported to insurance companies from 1991 to 1996. Occup. Med., 51(5): 299-304.
 • Bye, R. & Lamvik, G.M. (2007). Professional culture and risk perception: Coping with danger on board small fishing boats and offshore service vessels. Reliability Engineering and System Safety, 92: 1756–1763.
 • Cabeças, J. M. & Nunes, I. L. (2005). Fisheries Safety Management. Enterprise and Work Innovation Studies, No. 1, IET, Monte de Caparica, Portugal.
 • Cadenhead, R.M. (1976). Hospital admissions of fishermen from the fishing grounds around the Shetland Islands. Soc Occup Med, 26: 127–131.
 • Davis, M.E. (2012). Perceptions of occupational risk by US commercial fishermen. Marine Policy, 36 (1):28-33.
 • Dzugan, J. (2010). The development and efficacy of safety training for commercial fishermen. J Agromedicine, 15:351–356.
 • FAO (2001). Safety at sea as an integral part of fisheries management. FAO Fisheries Circular No. 966, 39 pp.
 • FAO (2016). The State of World Fisheries and Aquaculture. Rome. 200 pp.
 • Fernando, P.M. & Rubén L.P. (2006). IMO And The Safety Of Fishing Vessels: Past, Present And Future, 1s.
 • Havold, J.I. (2010). Safety culture aboard fishing vessels. Safety Science, 48: 1054–1061.
 • IMO (1977). Final act of the conference with attachments including the torremolinos international convention for safety of fishing vessels. Proceeding of the International Conference on Safety of fishing Vessels. International Maritime Organization, London.
 • İşler, M.C. (2013). İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile Güvenlik Kültürünün İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesindeki Etkisi. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü. Ankara.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun Numarası: 6331, Kabul Tarihi: 20/6/2012, Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 30/6/2012 Sayı: 28339, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 52
 • Jin, D. & Thunberg, E. (2005). An analysis of fishing vessel accidents in fishing areas of the northeastern United States. Safety Science, 43: 523–540.
 • Kaplan, I.M. & Kite-Powell, H.L. (2000). Safety at sea and fisheries management: fishermen's attitudes and the need for co-management. Marine Policy, 24: 493-497.
 • Köse, E., Dinçer, A.C. & Durukanoğlu, F.H. (1998). Risk Assessment of Fishing Vessels. Tr. J. of Engineering and Environmental Science, 22: 417 - 428.
 • Labajos, C.P., Azofra M., Blanco, B., Achutegui, J. & Gonz´alez, J. (2006). Analysis of accident inequality of the Spanish fishing fleet. Accident Analysis and Prevention, 38: 1168–1175.
 • Loughran, C.G., Pillay, A., Wang, J. & Wall, A. (2002). A preliminary study of fishing vessel safety. Journal of Risk Research, 5(1): 3–21.
 • MAIB (2013). Marine accident investigation: Annual Report.
 • Manstrangelo, G., Malusa, E., Veronese, C., Zucchero, A., Marzia, V. & Bariga, A.B. (1995). Mortality from lung cancer and other diseases related to smoking among fishermen in north east Italy. Occup Environ Med, 52: 150–153.
 • Matheson C., Morrison S., Murphy E., Lawrie L., Ritchie L. & Bond C. (2001). The health of fishermen in the catching sector of the fishing industry: a gap analysis. Occup Med (Lond), 51:305–311, (2001).
 • McGuinness, E., Aasjord, H.L., Utne, I.B. & Holmen, I.M. (2013). Injures in the commercial fishing fleet of Norway 2000-2011. Safety Science, 57: 82-99.
 • Portela, C. (2005). Maritime Casualties Analysis as a Tool to Improve Research about Human Factors on Maritime Environment. Alıntılanma adresi: http://www.invenia.es/oai:dialnet.unirioja.es:ART0000069659. (12.10.2014).
 • Roberts, S.E. (2004). Occupational mortality in British commercial fishing, 1976–95. Occup Environ Med, 61:16–23.
 • Roberts, S.E. (2010). Britain’s most hazardous occupation: commercial fishing. Accid Anal Prev, 42: 44-49.
 • Sainsbury, J.C., Borgstrom, G.A., Amundson, C.H., Von Brandt, A.R.F.T., Pike, D. & Purrington, P.F. (2015). Commercial Fishing. Alıntılanma adresi: https://global.britannica.com/technology/commercial-fishing
 • Schilling, R.S.F. (1966). Trawler Fishing: An Extreme Occupation. Section of Occupational Medicine. Volume 59.
 • Soykan, O. (2016). A General Evaluatıon On Occupatıonal Health And Safety In Trawlers Operatıng In The Aegean Sea, Turkey. 2nd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment. 10 - 12 November 2016. Messolonghi, Greece. 333-337.
 • T.C. Resmi Gazete. (2009). 27409 Sayılı, Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan. Gemilerin Teknik Yönetmeliği ile ilgili yönetmelik. 17 Kasım 2009. Alıntılanma adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/11/20091117-4.htm
 • Törner, M., Karlsson, R., Saethre H. & Kadefors, R. (1995). Analysis of serious occupational accidents in Swedish fishery. Safety Science, 21: 93-111.
 • TÜİK (2015). FisheryStatistics 2014. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara, Temmuz 2015.
 • Wang, J., Pillay, A., Kwon Y.S., Wall, A.D. & Loughran, C.G. (2005). An analysis of fishing vessel accidents. Accident Analysis and Prevention, 37: 1019–1024.
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Yeliz Doğanyılmaz Özbilgin
Country: Turkey


Author: Volkan Tok
Country: Turkey


Bibtex @research article { egejfas320549, journal = {Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences}, issn = {1300-1590}, eissn = {2148-3140}, address = {Ege University}, year = {2017}, volume = {34}, pages = {139 - 143}, doi = {10.12714/egejfas.2017.34.2.04}, title = {Investigation of Mersin Bay trawl fishermen’s safety at sea awareness}, key = {cite}, author = {Doğanyılmaz Özbilgin, Yeliz and Tok, Volkan} }
APA Doğanyılmaz Özbilgin, Y , Tok, V . (2017). Investigation of Mersin Bay trawl fishermen’s safety at sea awareness. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34 (2), 139-143. DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.2.04
MLA Doğanyılmaz Özbilgin, Y , Tok, V . "Investigation of Mersin Bay trawl fishermen’s safety at sea awareness". Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 34 (2017): 139-143 <http://www.egejfas.org/issue/29801/320549>
Chicago Doğanyılmaz Özbilgin, Y , Tok, V . "Investigation of Mersin Bay trawl fishermen’s safety at sea awareness". Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 34 (2017): 139-143
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Mersin Bay trawl fishermen’s safety at sea awareness AU - Yeliz Doğanyılmaz Özbilgin , Volkan Tok Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.12714/egejfas.2017.34.2.04 DO - 10.12714/egejfas.2017.34.2.04 T2 - Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 143 VL - 34 IS - 2 SN - 1300-1590-2148-3140 M3 - doi: 10.12714/egejfas.2017.34.2.04 UR - https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.2.04 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences Investigation of Mersin Bay trawl fishermen’s safety at sea awareness %A Yeliz Doğanyılmaz Özbilgin , Volkan Tok %T Investigation of Mersin Bay trawl fishermen’s safety at sea awareness %D 2017 %J Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences %P 1300-1590-2148-3140 %V 34 %N 2 %R doi: 10.12714/egejfas.2017.34.2.04 %U 10.12714/egejfas.2017.34.2.04
ISNAD Doğanyılmaz Özbilgin, Yeliz , Tok, Volkan . "Investigation of Mersin Bay trawl fishermen’s safety at sea awareness". Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 34 / 2 (June 2017): 139-143. https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.2.04