Volume: 31 Issue: 3, 9/1/14

Year: 2014

Articles

 

2. Şehir akvaryumlarında ele alınan Türkiye deniz balıkları türlerinin araştırılması.

 

4. Acute toxicity of several esential oils on Daphnia magna (Straus, 1816).

Short Communications

 

6. First report of Eimeria sardinae (Apicomplexa: Coccidia) near Turkish coast of the Black Sea.

Review

 

7. Balıklarda ağır metal ve pestisitler tarafından indüklenen oksidatif stres mekanizmaları.