Farklı çözdürme yöntemlerinin balığın tazelik kalitesine etkisi.

Tolga Dinçer, Aslı Cadun, Şükran Çaklı, Şebnem Tolasa
381 296

AbstractFull Text:

PDF (Türkçe)